Okres bez ochrony ubezpieczeniowej

Gradacja opłaty / rok

Rodzaj pojazdu mechanicznego

Samochody osobowe

Samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy

Pozostałe pojazdy

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

2014

2015

Powyżej 14 dni

100,00%

3360

3500

3700

4000

5040

5250

5550

6000

560

580

Od 3 do 14 dni

50,00%

1680

1750

1850

2000

2520

2630

2780

3000

280

290

Poniżej 3 dni

20,00%

670

700

740

800

1010

1050

1100

1200

110

120

 

POTRZEBUJESZ INFORMACJIul. Fredry 10A Rzeszów

biuro@carlo24.pl

axa.pngb_logo_ergo_hestia.jpgbta.pngc_loga_pzu.jpge_logo_hdi.pngf_loga_uniqa.jpgg_logo_compensa-vig.jpgi_logo_interrisk.jpgk_loga_link4.jpgliberty.pngmtu.pngr_logo_alianz.jpgs_loga_proama.jpgwart.png