Ubezpieczenia komunikacyjne rzeszow

 

 • OC Komunikacyjne
  Obowiązkowe ubezpieczenie posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem pojazdów
 • AUTOCASCO 
  Dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych (np. samochodów, motocykli) od zdarzeń losowych. Celem ubezpieczenia jest ochrona pojazdu wraz z jego wyposażeniem w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży
 • NNW
  Komunikacyjne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych
 • AUTO SZYBY
  Wymiana lub naprawa uszkodzonych szyb

ul. Fredry 10A Rzeszów

biuro@carlo24.pl

axa.pngb_logo_ergo_hestia.jpgbta.pngc_loga_pzu.jpge_logo_hdi.pngf_loga_uniqa.jpgg_logo_compensa-vig.jpgi_logo_interrisk.jpgk_loga_link4.jpgliberty.pngmtu.pngr_logo_alianz.jpgs_loga_proama.jpgwart.png