Ubezpieczenie Firmy Rzeszów

 • Ubezpieczenie majątku firmy
  (budynki, wyposażenie, maszyny i urządzenia, środki obrotowe, gotówka, mienie klientów oraz pracowników) od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od wszystkich nieprzewidzianych zdarzeń ALL RISK
 • OC Działalności
  Bardzo ważne ubezpieczenie chroniące przedsiębiorcę przed skutkami finansowymi w przypadku źle wykonanej usługi lub szkody wyrządzonej na mieniu bądź osobie
 • Ubezpieczenie Techniczne
  Ubezpieczenie ryzyk budowlanych i montażowych
 • NNW
  Ubezpieczenie życia zdrowia właścicieli firmy oraz pracowników

ul. Fredry 10A Rzeszów

biuro@carlo24.pl

axa.pngb_logo_ergo_hestia.jpgbta.pngc_loga_pzu.jpge_logo_hdi.pngf_loga_uniqa.jpgg_logo_compensa-vig.jpgi_logo_interrisk.jpgk_loga_link4.jpgliberty.pngmtu.pngr_logo_alianz.jpgs_loga_proama.jpgwart.png