ubezpieczenia 8

 

  • OC ROLNIKA 
    obowiązkowe ubezpieczenie, zapewniające odszkodowanie osobom, które poniosły szkodę powstałą w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego
  • Ubezpieczenie Budynków
    obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Celem jest zapewnienie odszkodowania w wysokości odpowiadającej szkodzie poniesionej w przedmiocie ubezpieczenia na skutek zajścia zdarzenia wskazane w umowie ubezpieczenia

ul. Fredry 10A Rzeszów

biuro@carlo24.pl

axa.pngb_logo_ergo_hestia.jpgbta.pngc_loga_pzu.jpge_logo_hdi.pngf_loga_uniqa.jpgg_logo_compensa-vig.jpgi_logo_interrisk.jpgk_loga_link4.jpgliberty.pngmtu.pngr_logo_alianz.jpgs_loga_proama.jpgwart.png